юни 17, 2024

очи

Цените на горивата в България достигнаха исторически паритет. От няколко дни стойността на масовия бензин А95 се...
Научих много, всичко тръгна съвсем на шега. Христо Хаджитанев ми се обади и каза, искаш ли да...
Бeзчeт лeчeбни извори бликат на българска тeритория, много от тях сe намират в малки параклиси и слабо...