май 26, 2024

Прицели

Можете да споделите с приятели от тук: “ГазТера” (GasTerra) вече няма да получава газ от Газпром (Gazprom)...