юни 15, 2024

осъдено

ТЕЦ Брикел осъди МОСВ за обезщетение от 25 млн. лева Министерство на околната среда и водите (МОСВ)...