юни 19, 2024

осигоровки

Думата се изписва правилно по следния начин – осигуровки. Примери: Плащането на данъци и осигуровки е задължително....