юни 22, 2024

важна

Отпада възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на хоратаот 18 до 70-годишна възраст ще...
Документът е изготвен във връзка с необходимостта от синхронизиране на Правилника за издаване на българските лични документи...
На заседание на 07.05.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изменения и допълнения на...